Socket PGA68 / Package 68-pin Ceramic PGA

 

A80188
No
L1362889
8 Mhz
8 Mhz
   
Malay
September 1991
 

A80C188
No
L9310604
8 Mhz
8 Mhz
   
Malay
August 1989
 

TA80188
No
L7420398
8 Mhz
8 Mhz
   
Malay
October 1987
 


Socket CLCC68 / Package 68-pin Ceramic LCC

 

C80188-6
S40156
I418002R
6 Mhz
6 Mhz
   
Malaysia
February 1984


 

R80188
No
I5230019
8 Mhz
8 Mhz
   
Malaysia
May 1985


 


Socket LCC68 / Package 68-pin Plastic LCC

 

N80188 1978
No
L1293489
8 Mhz
8 Mhz
   
?
July 1991
   

N80C188 1978
No
L2183381A
8 Mhz
8 Mhz
   
Malaysia
May 1992
   

N80C188-16 1978
No
L3132507
8 Mhz
16 Mhz
   
Malaysia
May 1993
   

N80C188XL20 1978 1982
No
L8093805D
20 Mhz
20 Mhz
   
?
March 1988
   

Socket PQFP100 / Package 100-pin Plastic QFP

 

KU80C188EC20
No
L5231958B
20 Mhz
20 Mhz
   
Malay
February 1985
   

Socket QFP80 / Package 80-pin Plastic QFP

 

TS80C188EB8
No
L3113254C
8 Mhz
8 Mhz
   
Malay
March 1993